جمعه 1399/11/3 - 55 : 15

صفحه ویژه امام جمعه شهر گرمسار - استان سمنان

معرفی امام جمعه
سیدعلیرضا آرامی
سیدعلیرضا آرامی
امام جمعه شهر: گرمسار
استان : سمنان
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
مسجد جامع شهرستان گرمسار
تلفن دفتر امام جمعه:
02334223545
نشانی کانال سروش:
خطبه نماز جمعه 1399/11/3
خطبه سوم بهمن 99
خطبه سوم بهمن 99
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
اخبار امام جمعه
ارتباط با امام جمعه