دوشنبه 1400/2/20 - 0 : 1

صفحه ویژه امام جمعه شهر درجزين - استان سمنان

معرفی امام جمعه
ابوذر عامری
ابوذر عامری
امام جمعه شهر: درجزين
استان : سمنان
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
شهر درجزین
تلفن دفتر امام جمعه:
۰۹۱۹۲۹۰۳۶۵۶
شماره فاکس:
۰۲۳۳۳۶۸۵۱۳۰
نشانی صفحه اینستاگرام:
خطبه نماز جمعه 1400/1/13
توکل و اعتماد به خدا رمز آرامش درزندگی
توکل و اعتماد به خدا رمز آرامش درزندگی
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
ارتباط با امام جمعه