جمعه 1399/5/17 - 38 : 22

صفحه ویژه امام جمعه شهر دامغان - استان سمنان

معرفی امام جمعه
سیدمحمد حسینیان
سیدمحمد حسینیان
امام جمعه شهر: دامغان
استان : سمنان
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
دامغان میدان شهداء خ پاسداران جنب فرمانداری
تلفن دفتر امام جمعه:
02335244969
شماره فاکس:
02335242941
نشانی صفحه اینستاگرام:
نشانی کانال سروش:
خطبه نماز جمعه 1399/4/27
امام جمعه دامغان: هیمنه پوشالی آمریکا در آتش ناو ریچارد سوخت
امام جمعه دامغان: هیمنه پوشالی آمریکا در آتش ناو ریچارد سوخت
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
اخبار امام جمعه
ارتباط با امام جمعه