• جلسه بنیاد زائر دز استان سمنان -

  • حضور مسئول دفتر استان سمنان در جلسه شورای فرهنگ عمومی

  • دیدار با امام جمعه مجن

  • جلسه کمیته همکاری های حوزه و آموزش و پرورش استان سمنان

ائمه جمعه استان

sunday 1397/5/28 - 14 : 6

پرتال استان ها

 

صوت

پخش زنده نماز جمعه مرکز استان

منشورات