• جلسه شورای فرهنگ عمومی 20 آذر 97

  • حضور مدیر نمایندگی شورا در استان سمنان در نماز جمعه دیباج -آدز 97

  • حضور مدیر نمایندگی استان سمنان در نماز جمعه بیارجمند

  • شرکت مسئول دفتر استان سمنان در نماز جمعه حسین آباد کالپوش

ائمه جمعه استان

friday 1397/9/23 - 52 : 17

پرتال استان ها

 

صوت

پخش زنده نماز جمعه مرکز استان

منشورات