• اهداء لوح تقدیر به امام جمعه سرخه 3-5-99

  • سخنرانی مدیر نمایندگی شورا در استانسمنان در گرامیداشت پنجم مرداد -سرخه 3-5-99

  • جلسه رزمایش مواسات مرحله دوم 6-5-99

  • باتزدید مدیر نمایندگی شورا در استان از نماز جمعه کلاته خیج 99/4/27

ائمه جمعه استان

friday 1399/5/17 - 1 : 22

پرتال استان ها

 

صوت

پخش زنده نماز جمعه مرکز استان

منشورات