• حضور مسئول دفتر استان در راه پیمائی روز قدس 97 و نماز جمعه شهر درجزین

  • حضور مسئول دفتر استان سمنان در نماز جمعه سمنان

  • حضور مسئول دفتر استان سمنان در نماز جمعه مهدیشهر

  • جضور مسئول دفتر استان در جلسه ستاد نماز جمعه سرخه -97/2/28

ائمه جمعه استان

جمعه 1397/4/1 - 33 : 15

پرتال استان ها

 

صوت

پخش زنده نماز جمعه مرکز استان

منشورات