• خلاصه نتایج کار گروه مسئولین دفاتر شورا در استانها در اجلاس ستاد همکاری حوزه و آموزش و پرورش

  • شرکت مسئول دفتر استان سمنان در گرد همایی ستاد همکاری های حوزه و آموزش و پرورش

  • حضور مسئول دفتر استان در نماز جمعه رودیان

  • بازدید مسئول دفتر استان از پروژه ساخت دفتر امام جمعه مجن

ائمه جمعه استان

شنبه 1396/9/4 - 23 : 1

پرتال استان ها

 

صوت

پخش زنده نماز جمعه مرکز استان

منشورات